Alternativ Energikommisjon

Vi kan få nok strøm, - men vi har en strømpriskrise!

Klikk her for å lese mer

Publikasjoner fra Alternativ Energikommisjon

Aktuelle nyheter

Aasland ønsker å invitere EUs energiministre «for å vise hva vi holder på med i nord»

Olje- og energiminister Terje Aasland tror EU på sikt vil innse viktigheten av olje og gass fra Barentshavet for å sikre energiforsyningen frem til det er bygget ut nok fornybar og hydrogen er lønnsomt.

Les mer

6. januar 2023

Nationen

Kronikk / innlegg

I praksis tilrettelegges det for at Norge skal bli fattigere

«Det gir ikke mening at et lite samfunn som Norge skal betale en så høy pris for egenprodusert elektrisk strøm.»

Kronikk / innlegg

Svensk kjernekraft og norsk vannkraft gir nok strøm

Norge trenger 50–100 prosent mer klimavennlig kraft innen 2050 avhengig av klimastrategi, befolkningsvekst og ny industri. Hvis behovet anslås til 80 TWh, dreier det seg om 400–600 milliarder kroner i investeringer. Dette må ses i sammenheng med at Norge er en sterkt integrert del av et nordeuropeisk kraftmarked.

Aktuelle nyheter

I et svært direkte brev ber Statnett politikerne om å ta kraftsituasjonen på alvor

Mens det stadig kommer forslag fra politikere om å regulere strømprisen, advarer Statnett om at det snart kan bli knapphet på både energi og effekt.

Les mer

5. januar 2023

Europower

Aktuelle nyheter

Økte strømutgifter tar knekken på matbutikker

I normalår blir det lagt ned om lag ti Merkur-butikker grunnet sviktende omsetning. Strømutgiftene vil gjøre at enda færre lokalbutikker vil overleve.

Les mer

5. januar 2023

Nationen

Aktuelle nyheter

EU-landene avviser nytt ambisiøst mål for fornybar energi

Et flertall av EUs medlemsland vendte nylig tommelen ned for å øke målet for andelen fornybar energi fra 40 til 45 prosent innen 2030. Nå skal det forhandles med Europaparlamentet som vil ha 45 prosent.

Aktuelle nyheter

Vil la kunstig intelligens ta kraftavgjerder: – Kan spara milliardar av kroner

Styring av vasskraftproduksjonen er blitt så komplisert at vi bør ta i bruk nye metodar med kunstig intelligens, meiner forskar. Det kan bidra til at straumprisen ikkje blir høgare enn naudsynt.

Les mer

4. januar 2023

NRK

Aktuelle nyheter

Energiekspert frykter energikrise neste vinter

Europeiske eksperter frykter energikrisen vil fortsette neste vinter – og muligens bli verre.

Kronikk / innlegg

Fantes det en «quick fix» likevel?

I over ett år har vi hørt at løsningen på energikrisen ikke er noen «quick fix». I sommer mente statsministeren at fastpris var en så dårlig idé at han annonserte sin avgang hvis det ble noe av. Nå mottar hele den norske befolkningen statsstøtte i en eller annen form.

Kronikk / innlegg

Fagsjef trenger markedskurs!

Det vi sliter med, er import av skyhøye europeiske strømpriser. De kommer av feilslått energipolitikk i EU, forsterket av Putins krig mot Ukraina. Priskonsekvensene hos oss er et resultat av feilslått norsk energipolitikk, der Statnett har fått bygge kabler inn i Europas høyprisområder, uten at det er nødvendig for forsyningssikkerheten vår. Norsk vannkraft, som koster […]