Energiveteranene om hva som gikk galt

DN Magasinet har en omfangsrik og lesverdig reportasje med «energiveteranene» som var med da Energiloven ble vedtatt.


– Hvis det hadde vært et tørkeår i 1990, tror jeg den loven hadde blitt skutt ned, sier daværende NVE-sjef Erling Diesen.

– Før energiloven, var det ikke noe behov for å passe på at vannmagasinene ikke ble tappet for mye ned, fordi kraftprodusentene skulle jo ikke tjene noe, de skulle bare sørge for nok strøm til sitt område, sier en annen av veteranene.

Les mer

26. september 2022