Tiltak for bedre fastprisavtaler på strøm

Regjeringen legger opp til at det maksimale prispåslaget fastsettes i forskrift, og at det blir høyere enn 0,5 øre/kWh, som lå til grunn i høringsforslaget fra juni. «Samtidig vil et for høyt maksimalt prispåslag åpne for skattemessige tilpasninger, og kan gi unødvendig høye priser for sluttbrukerne.»

Les hele saken fra regjeringa her

29. september 2022