Utenlandskabler på sviktende grunnlag

«Siden alle må betale samme pris som den marginale kjøper, og siden den marginale kjøper er i utlandet og har høy betalingsvilje, har dette skapt en formidabel mekanisme som kanaliserer penger fra norske forbrukere og næringsdrivende til kraftselskapene og statskassen.»

Det skriver professor emeritus Rögnvaldur Hannesson i et innlegg i Bergens Tidende.

Les mer

27. september 2022

Rögnvaldur Hannesson