De langsiktige løsningene

I Norge ser man fortsatt ut til å tro at kraftkrisa er et forbigående problem. Nå haster det å løfte blikket.

Les mer

11. oktober 2022

Øystein Noreng