Enkelte vannmagasiner nærmer seg normale verdier

Tror likevel ikke på fallende strømpriser

Les mer

20. oktober 2022