DN har forstått AEK riktig, – et stykke på vei!

Det AEK har foreslått, er ganske enkelt å skille mellom den fysiske flyten av strøm inn/ut av landet og hvordan strømprisen settes i Norge. Så enkelt, og også så vanskelig, kan det synes, skriver Hogne Hongset, medlem i Alternativ Energikommisjon.
Les saken

23. november 2022

Hogne Hongset