Krogstads alternative energiverden

Det er temmelig oppsiktsvekkende at nestlederen i LO ikke kan se at det foreligger noen form for nasjonal myndighetsoverføring til EU og energibyrået ACER, skriver Einar Frogner, leder i Nei til EU.

23. november 2022

Einar Frogner