Bare trøstepremie til Senterpartiet

Det avdekkes store hull i den norske samfunnsveven. Som at råderetten over vannkrafta er eksportert gjennom kabler til utlandet. Nasjonal kontroll over Meraker brug kan ikke lappe hullet. Men en trøstepremie er også en premie.

Les mer

7. desember 2022

Eva Nordlund