Trodde de skulle gi forsyningssikkerhet

Men kraftkildene var besluttet avviklet

Les mer

17. desember 2022