Fagsjef trenger markedskurs!

Det vi sliter med, er import av skyhøye europeiske strømpriser. De kommer av feilslått energipolitikk i EU, forsterket av Putins krig mot Ukraina. Priskonsekvensene hos oss er et resultat av feilslått norsk energipolitikk, der Statnett har fått bygge kabler inn i Europas høyprisområder, uten at det er nødvendig for forsyningssikkerheten vår. Norsk vannkraft, som koster 11–12 øre pr. kWh å produsere, har nå priser i Norge som sender husholdninger på Nav og bedrifter til skifteretten.

Les mer

2. januar 2023

Hogne Hongset