Fantes det en «quick fix» likevel?

I over ett år har vi hørt at løsningen på energikrisen ikke er noen «quick fix». I sommer mente statsministeren at fastpris var en så dårlig idé at han annonserte sin avgang hvis det ble noe av. Nå mottar hele den norske befolkningen statsstøtte i en eller annen form.

Les mer

3. januar 2023

John Ivar Liverød