Forfatter: Jørund

Aktuelle nyheter

Fulle vannmagasin – og rekordhøy strømpris

Med mer vann i magasinene enn normalt og fulle gasslagre i Europa, står vi igjen med en forklaring – utenlandskablene. Grundig lang sak i Nettavisen.

Les mer

2. desember 2022

Aktuelle nyheter

Energi og miljøkomiteen ber regjeringen utvide strømstøtteordningen

En enstemmig komite ber om at ordningen også blir utvidet til å gjelde de som bor fast i fritidsbolig og husholdninger med nærvarmeanlegg.

Les mer

2. desember 2022

Aktuelle nyheter

RME sier nei til lokal deling av solstrøm

EØS-organet er kritisk til regjeringens plan for fritak for moms, nettleie og elavgift for salg av solstrøm til kunder på samme adresse.

Les mer

1. desember 2022

Aktuelle nyheter

Rekorddyr strøm i nord – tyske priser i sør

– De siste dagene har vi klart å holde de tyske prisene borte ved å maksimere eksporten hele tiden. Men akkurat i morgen er behovet så stort at vi blir rammet av samme pris som i Tyskland, sier senioranalytiker i teknologiselskapet Volue Insight Olav Johan Botn til NRK.

Les mer

29. november 2022

Aktuelle nyheter

Tatt av strømmen: hvorfor Norge bruker 4 ganger mer strøm enn snittet i Europa

NRK med dypdykk i energistrukturen i Norge og hvordan fastlandsindustrien blir påvirket av strømpriskrisen

Les mer

5. november 2022

Aktuelle nyheter

Minimal interesse for vindkraft i kommunene

Et halvt år etter at regjeringen åpnet for behandling av nye vindkraftprosjekt er det bare Gamvik og Lebesby kommuner i Finnmark som ønsker vindkraft. Alle prosjektene i de to kommunene er på samiske reinbeiter.

Les mer

4. november 2022

Aktuelle nyheter

Høye strømpriser gir energifattigdom i Norge

Undersøkelse fra Sifo viser at over 400.000 husholdninger ikke klarer å betale alle regninger – på tross av at de fleste kutter i energiforbruket. Sifo konkluderer med at vi «aldri før har man sett en så rask og markant forverring av husholdningenes økonomiske trygghet».

Les mer

4. november 2022

Aktuelle nyheter

RME varsler rekordhøy øke i nettleien i 2023

Gir nettselskapene lov til å ta inn 28,3 milliarder kroner i 2023, en øke på 43% fra i år.

Les mer

4. november 2022

Aktuelle nyheter

OED anerkjenner at flerårsmagasin ble tappet uforsvarlig mye i 2021

Regjeringen varsler at de vil se på tiltak for å hindre kraftbransjen i å tømme magasinene til krafteksport.

Les mer

7. oktober 2022

Aktuelle nyheter

Jordvarmeselskap på konkursens rand – strømstøtteordningen er årsaken

Må kjøpe strøm til spotpris og levere varme til kundene til strømstøttepris. Jordvarme er et viktig enøk-tiltak som halverer energibruken, men regjeringens strømpolitikk har gjort at Myrvoll Energi melder at de vil gå konkurs før jul. SV og Høyre krever endring.

Les mer

7. oktober 2022