Kategori: Kronikk / innlegg

Sorter på forfatter

Alf Ole Ask Altinget.no Asbjørn Torvanger Dag Seierstad Dagbladet Dagens Næringsliv Einar Frogner Energi og Klima Europower Eva Nordlund Fri Fagbevegelse Hogne Hongset Jan Emblemsvåg Jan R. Steinholt John Ivar Liverød Jørgen M. B. Grønneberg Klassekampen Morten Breivik Nationen NRK Øystein Noreng Rett24 Rögnvaldur Hannesson Saxe Frøshaug Ståle Refstie Thomas Vermes Truls Gulowsen Trygve Tamburstuen

Kronikk / innlegg

I praksis tilrettelegges det for at Norge skal bli fattigere

«Det gir ikke mening at et lite samfunn som Norge skal betale en så høy pris for egenprodusert elektrisk strøm.»

Kronikk / innlegg

Svensk kjernekraft og norsk vannkraft gir nok strøm

Norge trenger 50–100 prosent mer klimavennlig kraft innen 2050 avhengig av klimastrategi, befolkningsvekst og ny industri. Hvis behovet anslås til 80 TWh, dreier det seg om 400–600 milliarder kroner i investeringer. Dette må ses i sammenheng med at Norge er en sterkt integrert del av et nordeuropeisk kraftmarked.

Kronikk / innlegg

Fantes det en «quick fix» likevel?

I over ett år har vi hørt at løsningen på energikrisen ikke er noen «quick fix». I sommer mente statsministeren at fastpris var en så dårlig idé at han annonserte sin avgang hvis det ble noe av. Nå mottar hele den norske befolkningen statsstøtte i en eller annen form.

Kronikk / innlegg

Fagsjef trenger markedskurs!

Det vi sliter med, er import av skyhøye europeiske strømpriser. De kommer av feilslått energipolitikk i EU, forsterket av Putins krig mot Ukraina. Priskonsekvensene hos oss er et resultat av feilslått norsk energipolitikk, der Statnett har fått bygge kabler inn i Europas høyprisområder, uten at det er nødvendig for forsyningssikkerheten vår. Norsk vannkraft, som koster […]

Aktuelle nyheter, Kronikk / innlegg

Tre grep for strømprisen

Økt produksjon av strøm i Norge vil ikke senke strømprisene så lenge vi er en del av det europeiske strømprismarkedet, skriver styremedlemmer i Industriaksjonen.

Les mer

20. desember 2022

Kronikk / innlegg

EUs energiun​​​​​​​ion og norsk energilov

EØS kan føre til at ele​​​​​​​ktrisk strøm blir en ny norsk råvare for eksport. Når strømprisen blir like høy i Norge som i EU, forsvinner ett av de få konkurransefortrinn norsk industri har hatt, skriver Dag Seierstad.

Les mer

19. desember 2022

Dag Seierstad

Kronikk / innlegg

Bare trøstepremie til Senterpartiet

Det avdekkes store hull i den norske samfunnsveven. Som at råderetten over vannkrafta er eksportert gjennom kabler til utlandet. Nasjonal kontroll over Meraker brug kan ikke lappe hullet. Men en trøstepremie er også en premie.

Les mer

7. desember 2022

Eva Nordlund

Kronikk / innlegg

ACER vil ha mer styring over kraftproduksjonen

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), og dermed ACER, kan få siste ord når det gjelder godkjenning av nye anlegg for kraftproduksjon eller større oppgraderinger av eksisterende kraftverk, både på land og offshore.

Kronikk / innlegg

Krogstads alternative energiverden

Det er temmelig oppsiktsvekkende at nestlederen i LO ikke kan se at det foreligger noen form for nasjonal myndighetsoverføring til EU og energibyrået ACER, skriver Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Les mer

23. november 2022

Einar Frogner

Kronikk / innlegg

DN har forstått AEK riktig, – et stykke på vei!

Det AEK har foreslått, er ganske enkelt å skille mellom den fysiske flyten av strøm inn/ut av landet og hvordan strømprisen settes i Norge. Så enkelt, og også så vanskelig, kan det synes, skriver Hogne Hongset, medlem i Alternativ Energikommisjon.Les saken

Les mer

23. november 2022

Hogne Hongset