Forfatter: Altinget.no

Aktuelle nyheter

Statsråd Aasland svarer om EUs 4. energipakke

EUs 4. energipakke er til vurdering hos regjeringen. Ser statsråden for seg at politisk behandling av fjerde energimarkedspakke kan skje ved alminnelig flertall, eller anser regjeringen den potensielle suverenitetsavståelsen som stor nok til at et kvalifisert flertall vil være nødvendig?

Les mer

5. desember 2022

Altinget.no