Forfatter: Eva Nordlund

Kronikk / innlegg

Bare trøstepremie til Senterpartiet

Det avdekkes store hull i den norske samfunnsveven. Som at råderetten over vannkrafta er eksportert gjennom kabler til utlandet. Nasjonal kontroll over Meraker brug kan ikke lappe hullet. Men en trøstepremie er også en premie.

Les mer

7. desember 2022

Eva Nordlund

Kronikk / innlegg

Mener vi kan ta tilbake råderetten over vannkrafta

Alternativ Energikommisjon mener de åtte «ufravikelige» kravene Ap-landsstyret stilte til Acer, har banet vei for å ta tilbake politisk styring med norsk vannkraft.

Les mer

7. november 2022

Eva Nordlund