Forfatter: Jan Emblemsvåg

Kronikk / innlegg

Svensk kjernekraft og norsk vannkraft gir nok strøm

Norge trenger 50–100 prosent mer klimavennlig kraft innen 2050 avhengig av klimastrategi, befolkningsvekst og ny industri. Hvis behovet anslås til 80 TWh, dreier det seg om 400–600 milliarder kroner i investeringer. Dette må ses i sammenheng med at Norge er en sterkt integrert del av et nordeuropeisk kraftmarked.