Forfatter: Øystein Noreng

Kronikk / innlegg

Ikke korrekt fra DN om Alternativ Energikommisjon

Alternativ Energikommisjon aldri villet ta Norge ut av det europeiske strømmarkedet, men vil legge føringer for handelen med strøm som bedre kan sikre norske forbrukeres interesser.

Les mer

11. november 2022

Øystein Noreng

Kronikk / innlegg

Lar vi oss lure?

Regjeringens fortelling om strømpriskrisen og Norges begrensede handlingsrom er ufullstendig og til dels misvisende.

Les mer

8. november 2022

Øystein Noreng

Kronikk / innlegg

De langsiktige løsningene

I Norge ser man fortsatt ut til å tro at kraftkrisa er et forbigående problem. Nå haster det å løfte blikket.

Les mer

11. oktober 2022

Øystein Noreng