Forfatter: Rett24

Aktuelle nyheter

Nei til EU tapte Acer-saken i lagmannsretten

Grunnloven ble ikke brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018, mener Borgarting lagmannsrett. Nei til EU vurderer anke til Høyesterett.

Les mer

7. desember 2022

Rett24