Stikkord: enova

Aktuelle nyheter

Regjeringen lanserer seks enøk-tiltak for å spare 10 TWh innen 2030

Nelfo-direktør Tore Strandskog sier satsingen er lite ambisiøs da 10 TWh er et gammelt mål fra Solberg-regjeringen. Han viser til at dersom vi skulle fulgt EUs ambisjonsnivå så skulle satsingen vert på minst 25 TWh.

Les mer

4. oktober 2022