Utredninger

Her finner du lenker til noen nyttige utredninger:

Fakta om fornybar energi: Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no – regjeringen.no

Energikommisjonen

Meld. St. 11 (2021–2022) – regjeringen.no

Prop. 50 L (2021–2022) – regjeringen.no

https://www.de-facto.no/2022/05/20/strompriskrisen-arsaker-og-effektive-mottiltak/

https://neitileu.no/aktuelt/vett-3-2020-skal-eu-styre-strommen

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_29.pdf