Arnstad avfeier EU-kritisk strømrapport

Alternativ Energikommisjon vil stille en rekke strømkrav til EU. Marit Arnstad (Sp) mener flere av forslagene er urealistiske. En som derimot er svært positiv til AEK sin rapport er Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson for Rødt. Hun omtaler Arnstads argumentasjon som «merkelig».

Les mer

11. november 2022

Nationen