RME varsler rekordhøy øke i nettleien i 2023

Gir nettselskapene lov til å ta inn 28,3 milliarder kroner i 2023, en øke på 43% fra i år.

Les mer

4. november 2022