Tatt av strømmen: hvorfor Norge bruker 4 ganger mer strøm enn snittet i Europa

NRK med dypdykk i energistrukturen i Norge og hvordan fastlandsindustrien blir påvirket av strømpriskrisen

Les mer

5. november 2022