Elkem varsler delvis stans av produksjonen i Norge på grunn av høye strømpriser

Midlertidig produksjonsstopp ved fabrikkene i Thamshavn og Rana.

Les mer

19. desember 2022