Vil la kunstig intelligens ta kraftavgjerder: – Kan spara milliardar av kroner

Styring av vasskraftproduksjonen er blitt så komplisert at vi bør ta i bruk nye metodar med kunstig intelligens, meiner forskar. Det kan bidra til at straumprisen ikkje blir høgare enn naudsynt.

Les mer

4. januar 2023

NRK