Kategori: Kronikk / innlegg

Sorter på forfatter

Alf Ole Ask Altinget.no Asbjørn Torvanger Dag Seierstad Dagbladet Dagens Næringsliv Einar Frogner Energi og Klima Europower Eva Nordlund Fri Fagbevegelse Hogne Hongset Jan Emblemsvåg Jan R. Steinholt John Ivar Liverød Jørgen M. B. Grønneberg Klassekampen Morten Breivik Nationen NRK Øystein Noreng Rett24 Rögnvaldur Hannesson Saxe Frøshaug Ståle Refstie Thomas Vermes Truls Gulowsen Trygve Tamburstuen

Kronikk / innlegg

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

Langt ifra alle flaskehalsinntektene kan brukes til å redusere nettleia. Den nye forskriften ført i pennen av Reguleringsmyndigheten RME omfatter bare de inntektene som ikke har noe med EØS-området og EU å gjøre. Les hele saken

Les mer

22. november 2022

Jan R. Steinholt

Kronikk / innlegg

Klimavern mot naturvern

En tankevekker: «Klimatiltak har blitt sin egen fiende: Utbygging av «grønn» energi ødelegger mye natur. Og ødeleggelse av natur er en av de viktigste klimadriverne.» Det skriver Thomas Vermes. Les hele saken

Les mer

22. november 2022

Thomas Vermes

Kronikk / innlegg

Ikke korrekt fra DN om Alternativ Energikommisjon

Alternativ Energikommisjon aldri villet ta Norge ut av det europeiske strømmarkedet, men vil legge føringer for handelen med strøm som bedre kan sikre norske forbrukeres interesser.

Les mer

11. november 2022

Øystein Noreng

Kronikk / innlegg

Lar vi oss lure?

Regjeringens fortelling om strømpriskrisen og Norges begrensede handlingsrom er ufullstendig og til dels misvisende.

Les mer

8. november 2022

Øystein Noreng

Kronikk / innlegg

Mener vi kan ta tilbake råderetten over vannkrafta

Alternativ Energikommisjon mener de åtte «ufravikelige» kravene Ap-landsstyret stilte til Acer, har banet vei for å ta tilbake politisk styring med norsk vannkraft.

Les mer

7. november 2022

Eva Nordlund

Kronikk / innlegg

ACER vil stramme grepet om Norge

Energibyrået ACER vil forplikte Norge til tettere integrasjon med de regionale budområdene i Nord-Europa.

Kronikk / innlegg

Kraftbransjens ran av folket på høylys dag

«Fortsetter denne prisgaloppen, vil det bare være de rike som har råd til å varme opp huset de seks vintermånedene i året.»

Les mer

14. oktober 2022

Kronikk / innlegg

Norge har nok kraft til å slutte med fossil energi innen 2040, hvis vi prioriterer rett

– Det er fullt mulig å skape et energieffektivt og moderne, høyindustrialisert og fossilfritt Norge innen 2040 med svært begrenset behov for ny naturødeleggende kraftutbygging. Men det dreier seg om vesentlige samfunnsvalg, skriver Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet.

Les mer

12. oktober 2022

Truls Gulowsen

Kronikk / innlegg

De langsiktige løsningene

I Norge ser man fortsatt ut til å tro at kraftkrisa er et forbigående problem. Nå haster det å løfte blikket.

Les mer

11. oktober 2022

Øystein Noreng

Kronikk / innlegg

Tre politiske fornektelser

Hvorfor unnlater norske politikere å angripe hovedårsakene til det akutte strømprisproblemet?